Om mig

Jeg er 73'er og bor i København med min familie. Jeg er uddannet psykolog og har altid beskæftiget mig med udsatte børn, unge og deres forældre. Helt tilbage fra min studietid, hvor jeg arbejdede på børnepsykiatrisk afdeling og i Christianias børnehaver, og frem til i dag, hvor jeg efter 22 år i Københavns kommune, har valgt at fordybe mig i ledelsesudvikling, supervision, facilitering og undervisning.  

 Med afsæt i den løsningsfokuserede tilgang har jeg i hele mit arbejdsliv beskæftiget mig med inddragelse og ressourcefokus.
Både i forhold til inddragelse af udsatte børn, unge og voksne borgere, men også i forhold til at styrke møder og samarbejde på den enkelte arbejdsplads og på tværs af afdelinger.

Løsningsfokus handler kort fortalt om at rette fokus på det vi gerne vil se mere af. Om at skabe dialoger og møder, hvor vi kan se nye perspektiver og få stillet skarpt på det vi allerede gør, der fungerer godt i vores praksis og samarbejde. Og om at bygge fælles løsninger og aftale fremtidige handlinger, der tager afsæt i det vi ved, vi allerede lykkedes med.


Uddannelser

Psykolog fra Københavns Universitet i 2000
Autoriseret af Psykolognævnet 2003
Master i Udsatte Børn og Unge fra Ålborg Universitet 2014
Uddannet i Løsningsfokuseret tilgang, Signs of Safety og Feedback Informed Treatment
Certificeret i MBTI - Meyers Briggs Type Indicator

Erfaring

22 års erfaring med at undervise, facilitere udviklingsprocesser og supervisere medarbejdere og ledere

8 års erfaring som leder af medarbejdere og teamledere i familiehuse i Københavns kommune
5 års erfaring som faglig konsulent i Staben i Borgercenter Børn og Unge, Københavns Kommune
9 år som behandler for udsatte børn, unge og deres forældre

Kunder og samarbejdspartnere

Igennem årene har jeg undervist og faciliteret ved siden af mit arbejde i Københavns kommune. Jeg har samarbejdet tæt med Seminarer.dk og Socialstyrelsen om at udbyde kurser og forløb omkring borger- og netværksinddragende metoder i kommuner i hele Danmark. 

Dertil har jeg i tæt samarbejde med ledere og medarbejdere faciliteret en lang række medarbejderinddragende processer på arbejdspladser både i København og andre kommuner med fokus på at udvikle deres tilbud, deres samarbejde og deres personalemøder, og deres faglige drøftelser.

Endelig har jeg haft ledelsesudviklende forløb med en række ledere, med fokus på både personale- og faglig ledelse

Jeg har samarbejdet med en lang række kommuner, blandt andre

  • Nyborgs børne- og ungeområde
  • Københavns myndighedsområde
  • Albertslunds myndighedsafdeling
  • Hvidovres børneområde
  • Brøndbys voksenområde
  • Rudersdals myndighedsafdeling
  • Egedals børneområde
  • Stevns børneområde
  • Børns Vilkårs bisidder-ordning

Udgivelser

I 2001 skrev jeg bogen Anbringelse af børn i familiepleje - at navigere i en kompleks virkelighed (Dafolo 2001), i samarbejde med min dygtige kollega, psykolog Sissel Brønserud. Vi har i bogen samlet alt den tilgængelige forskning på feltet. Og selvom bogen har nogle år på bagen, er dens pointer og fokusområder stadig helt aktuelle. Bogens røde tråd er det kontinuerlige fokus på inddragelse af både børn og voksne, og på den kolossale kompleksitet der knytter til vores felt, og som både medarbejdere og ledere skal navigere i, for at vi kan lykkedes med at skabe og fastholde forandringer.
Dette er fortsat temaer som er helt centrale for mit arbejde.

" Anbringelse af børn i familiepleje, er en bog der beskæftiger sig med alle anbringelsesområdets aspekter og problemstillinger, og er derfor noget særligt. [...] Forfatterne formår at bevare en indholdsmæssig troværdighed, imens de formidler dette omfattende emne, så læseren får mulighed for en grundig viden om og et godt overblik over de problemstillinger som anbringelsesområdet indeholder."

Psykolog og forfatter Inger Thormann

Artikler

Læs vores artikel i Nordisk Socialt arbejd om Anbringelse i Familiepleje

Læs artiklen her

Læs vores artikel i PsykologNyt om Anbringelse i familiepleje

Læs artiklen her