Faglige temadage og undervisningsforløb


Jeg har udviklet og afholdt en række temadage og undervisningsforløb, som kan afholdes i tilpasset form på jeres arbejdsplads - enten som halve temadage eller som forløb over flere dage.
  • Forskning i anbringelse vs. forebyggende indsatser
  • Paradigmer i socialt arbejde
  • Samtaler med børn og unge
  • Løsningsfokuserede samtaler
  • Arbejdet med balanceret risikovurdering (SOS - søjler om samarbejde)
  • Hvordan laver vi gode mål i handleplanen
  • Analyseprocessen i handleplansarbejde
  • Gruppeprocesser i socialt arbejde
  • Skilsmisse og betydningen for børn

"I dag har vi haft den fornøjelse af at afholde et inspirerende dagskursus med Malou Dessau om Signs of Safety, inddragende netværksmetoder og mødeledelse. Det har været en dag fyldt med læring, refleksion og værdifulde indsigter.
Vi er dybt engagerede i vores arbejde med at skabe trygge og inkluderende miljøer for børn, unge og forældre, og denne workshop har styrket vores evne til at inddrage dem på en endnu mere effektiv måde.
Malou Dessau delte sin ekspertise og erfaring på en inspirerende måde, og vi er nu bedre rustet til at arbejde med Signs of Safety-modellen og inddragende metoder i vores daglige praksis. Dette vil hjælpe os med at forstå og støtte familierne, vi arbejder med, på en endnu mere respektfuld og kompetent måde."
Nyborg kommune