Supervison af medarbejdere,
faglige koordinatorer og konsulenter


Jeg tilbyder supervision både individuelt og i grupper. Både for medarbejdere med borgerrettede opgaver og for konsulenter og koordinatorer med organisatoriske opgaver.
Jeg superviserer også nyuddannede psykologer med henblik på autorisation.
Supervisionen kan både have sagsarbejdet som omdrejningspunkt - med fokus på at se på sine opgaver med nye perspektiver og nuancer og derigennem finde inspiration til nye veje at gå videre ad. 
Supervisionen kan også tage afsæt i dit person-faglige ståsted og være et refleksionsrum hvor du selv, eller jeres kollegagruppe kan se på de møder og situationer der udfordrer jer, og se på de greb og erfaringer I har benyttet jer af tidligere, der kan hjælpe jer videre.

Supervisionen kan afholdes hos jer, eller i mine lokaler i Gothersgade tæt på Kgs. Nytorv.