Løsningsfokus, inddragelse og bedre møder

Undervisning, procesfacilitering, supervision og ledelsesudvikling

Hvem er jeg?

Jeg er autoriseret psykolog og har en master i Udsatte Børn og Unge fra Ålborg Universitet. Jeg har uddannelser i den Løsningsfokuserede tilgang, i Signs of Safety og i Feedback Informed Treatment og er MBTI certificeret.

De sidste 22 år har jeg undervist, faciliteret udviklingsprocesser og superviseret medarbejdere og ledere i København, andre kommuner og private virksomheder.

Kom i mål med

Bedre møder

Vil I gerne holde bedre møder? Møder hvor deltagerne bliver hørt, og hører hinanden og hvor meningsudvekslinger omsættes til fælles løsninger. Møder der er energifyldte, konstruktive og fremadrettede? 

Som psykolog og familiebehandler har jeg erfaret hvordan vi kan skabe bedre rammer for udviklende og løsningsfokuserede møder i samarbejdet med udsatte børn, unge og deres forældre.

Samtidig har jeg som leder af familiehuse og som konsulent og facilitator erfaret, at det der virker godt i samarbejdet med borgerne, også virker godt i samarbejdet mellem kolleger på en afdeling, på tværs af afdelinger, mellem ledere og medarbejdere og i ledelsesteams.

Med et løsningsfokuseret afsæt kan vi sammen skabe forandringer gennem inddragende og meningsfulde processer og på den måde styrke både det interne og eksterne samarbejde.  

"Jeg har for første gang i mit arbejdsliv været på et kursus, hvor jeg har været afslappet, tryg og dermed fuldt optaget af indholdet. Du var virkelig god til at lede, styre tid, pauser og skabe mening omkring indholdet! Dejligt med fuld overensstemmelse mellem det du underviste i og den måde du underviste på. Jeg “plejer” at være brugt og træt når jeg går fra et kursus. Hér har jeg, trods udgangspunktet, været inspireret, frisk og engageret. TAK ! Jeg ser frem til de næste 2 kursus dage."

Laura Hansen (kursist fra seminar om Inddragende netværksmøder i Nordfyns Kommune)

Jeg tilbyder

Supervision

Både individuelt og for grupper
Medarbejdere, konsulenter og koordinatoer

Ledelsesudvikling og ledelsescoaching

Både individuelt og for lederteams

Procesfacilitering og Interne udviklingsforløb

Udvikling af jeres interne møder på arbejdspladsen

Kurser og temadage i borgerinddragelse

Inddragelse af børn og unge
Løsningsfokuseret arbejde med udsatte familier