Ledelsesudvikling og ledelsescoaching


Jeg tilbyder både individuelle forløb og forløb for lederteams.
Med min erfaring som leder af medarbejdere og leder af ledere, har jeg erfaret at lederrollen er kompleks og vil altid være en balancering imellem modstridende forventninger og krav.

Jeg tilbyder et refleksionsrum hvor vi kan rette fokus på både personaleledelse og strategisk ledelse.

I en travl hverdag er det vigtigt at kunne tage et skridt tilbage og få nye perspektiver på din organisation, dit personale og dine handlemuligheder. Du vil opleve at du med perspektivskifte og plads til eftertanke, vil kunne stå stærkere i sine ledelsesværdier, og derigennem kunne kommunikere klarere og gennem dialog, kunne udvikle din organisation og styrke den faglige udvikling, facilitere værdifulde og meningsfulde møder og understøtte implementering af metode- og forandringsprocesser.

Jeg er certificeret i MBTI, som er et nyttigt psykologisk værktøj, der kan fortælle noget om menneskers personlige præferencer og de forskelle der er på hvordan vi kommunikerer, træffer beslutninger, håndterer stress og løser konflikter. Det kan være en spændende prisme at forstå egne og andres relationer i et samarbejde.

MBTI er verdens mest udbredte og dokumenterede værktøj til bestemmelse af personlige præferencer og kan bruges både i individuel udvikling og i teamudvikling.