Udviklingsforløb af interne møder og samarbejde


Ønsker I at udvikle jeres arbejdsfællesskab, jeres personalemøder, faglige drøftemøder eller samarbejde på tværs af afdelinger? Så kan vi sammen tilrettelægge et forløb, hvor I får stillet skarp på, hvor I gerne vil udvikle jer hen som organisation, og set på hvilke greb I kan bringe i spil, der kan supplere jeres nuværende arbejdsgange. Det kan for eksempel være at I vil have
  • mere effektive, relevante, energifyldte og involverende ledermøder eller personalemøder
  • en strammere struktur for jeres faglige drøftelser, så I oplever at holde fokus, få perspektiver i spil og få brugbare ideer til næste skridt
  • bedre dialoger og møder på tværs af teams og afdelinger så jeres samarbejde glidere nemmere og har
    en klar og fælles retning
Forløbet udvikles i dialog med jer, så det matcher jeres ønsker og behov.