Forløb med fokus på borgerinddragelse


Vil I gerne styrke inddragelsen af og samarbejdet med børn, unge og voksne i jeres arbejde? 
Sammen kan vi udvikle jeres borgerrettede møder så I får møder hvor børn, unge og voksne er godt forberedte på de møder I skal holde sammen. På den måde øges sandsynligheden for at I lykkedes med at nå mødets formål og med at borgerne oplever mødet som et hjælpsomt skridt i den udviklingsproces de står overfor.
Når jeg tilrettelægger undervisning, sker det altid i tæt dialog med ledelsen, så vi sikrer at indholdet på dagene taler ind i den strategi der er for den ønskede forandring. Mine undervisningsforløb er altid praksisnære og løsningsfokuserede.
  • Inddragende netværksmøder med løsningsfokuseret afsæt og tydelig mødeledelse
  • Løsningsfokuserede undersøgelser, handleplaner og opfølgninger
  • Inddragelse af børn og unge