Vil du gå til bedre møder?

Kender du det? Møder hvor mødedeltagerne er uforberedte og kæmper med at finde ud af, hvad formålet med mødet er, hvad deres rolle er, og hvad de skal byde ind med. Det er ofte møder, hvor der tales meget, men huskes lidt af det, der er blevet sagt. Deltagerne går fra mødet og har brugt tiden, men resultatet af mødet udeblev - til alles frustration.

Gode møder forudsætter mødet er forberedtAt der er et klart formål med mødet, som alle kender og accepterer. At der er en tydelig mødeleder, som har tænkt over hvordan mødet skal struktureres, så formålet nås. Det er mødelederens ansvar, at alle mødedeltagerne kan komme til orde, og at mødets stemning er konstruktiv, løsningsfokuseret. At der er fremdrift og at pointerne opsummeres, og at der indgås aftaler, som der følges op på.

Vi kan løfte møderne

Kernen i den løsningsfokuserede tilgang er, at vi sammen får fundet frem til, hvor vi gerne vil hen, og får kigget på de konkrete handlinger i hverdagen, der allerede bringer os tættere på målet. Ved at gå på opdagelse i det vi i forvejen gør, der virker godt, øges sandsynligheden for at vi kan gentage disse handlinger, gøre mere af det der virker og dermed støt og roligt bevæge os tættere på vores mål.

Det kræver, at vi tør tage fat i det, der er på spil - og det kræver mod til at udforske situationer, hvor vi er uenige, så vi kan få alle perspektiver på bordet og dermed sikre, at vi udvikler holdbare løsninger.